Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozbudowa saunarium w Aqua

Posted by Alien on 13-12-2012 20:03
#13

Elavi... on tam ciagle jest, to prawda, ale lata juz nie ma. Jest lód, ¶nieg i ujemne temperatury. Je¿eli tego nie zauwa¿y³as radze popatrzeæ przez okno i czasem wyj¶æ z domku.