Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozbudowa saunarium w Aqua

Posted by wroclaw80 on 13-12-2012 18:19
#12

Podziele siê refleksj± na temat rozbudowy WPW. Wra¿enie pozytywne. Mianowicie powsta³a nowa ³a¿nia parowa podobna jak na Teatralnej :-), 2 sauny suche fiñska na zwen±trz robi "bajeczne" wra¿enia gdy jest pod¶wietlona i ¶nieg po którym razem z uzestnikamii biegali¶my na boso w kierunku basenu przy - 9 stopni.
Sauna ma³a ale prztulna. Wewnêtrzna sucha robi tak¿e wra¿enie rozmiarami. Opis ju¿ by³ wiêc nie bêdê sie dublowa³. Ogólnie du¿o ludzi wczoraj by³o. Czy¿by natury¶ci Nas czytali? Du¿o osób swobodnie paradowa³o jak nale¿y w kulturze saunowania ( jak to zauwa¿y³ w po¶cie TURYSTA)

OGÓLNIE POLECAM!!!

Niezdcydowanych zapraszam!