Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozbudowa saunarium w Aqua

Posted by Elavi on 12-12-2012 00:17
#11

Alien, ale basenu to oni chyba nie dobudowali? On tam ci±gle jest.. Wiêc ¿adna nowo¶æ.

maRUDA, dziêki za relacjê. Rozumiem, ¿e bêdziemy propagowaæ naturyzm w babskiej? Grin