Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozbudowa saunarium w Aqua

Posted by Alien on 11-12-2012 20:24
#10

Czyli Twoje wra¿enia maRudka pokrywaja sie z moimi. Ale u mnie doszed³ jeden dodatkowy wariant... niesamowite wra¿enie. K±piel w baseniku zewnêtrznym. Temperatura na zewn±trz minus siedem stopnia i plywanie, w zimnej szczypi±cej skórê wodzie.
W fiñskiej babskiej nie bylem. Nastêpnym razem zawêdrujê tam. Ale wiadomo, dwie godzinki to malo.