Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozbudowa saunarium w Aqua

Posted by Jacek90 on 08-11-2012 21:51
#8

Pewnie jest to prawda ze SKY jest lepsze(chocia¿ sam jeszcze nie by³em ale mo¿e uda siê jako¶ wybraæ ale na pewno nie bêdzie to ¶roda w tym miesi±cuAngry) ale okres wiosenno-letni ogród taki jak by³ w WPW to siê przyda.