Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozbudowa saunarium w Aqua

Posted by Adalbert on 08-11-2012 20:45
#7

Przejrza³em, poczyta³em sobie i czekam na efekty prac budowlanych. Jednak ze Sky nie zabardzo chce mi siê przenosiæ, bo atmosfera panuj±ca tam z Waszym jednocze¶nie udzia³em jest cudowna i to mi odpowiada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!