Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozbudowa saunarium w Aqua

Posted by Gregorivs on 17-08-2012 23:15
#3

No có¿, gdzie¶ tych, którzy chc± zap³aciæ, trzeba upchn±æ... Skoro jest popyt... A w interesach wiadomo, jak najmniejszym kosztem.