Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozbudowa saunarium w Aqua

Posted by wroclove on 17-08-2012 09:57
#2

Z wielkiej chmury ma³y deszcz z t± rozbudow±.
Mia³o byæ du¿o wiêcej nowo¶ci, banie, mini termy i inne bajery a wybuduj± 3 sauny dla roz³adowania t³oku zw³aszcza na ceremoniach. Szkoda.