Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Piwo, kawa, czekolada a mo¿e te¿ i lody - czyli integracji ci±g dalszy

Posted by max37_i_3 on 17-10-2012 08:30
#15

Ej ej ej! Nawi±zuj±c do tematyki ostatnio "lubianej" to pi³ka na Twojej po³owie boiska. Czy¿ nie ustalili¶my ze najpierw podasz jakie to ma byæ piwo a dopiero potem ja zje¿d¿ê ca³y ¶wiat ¿eby to cudo znale¼æ?

Edited by max37_i_3 on 17-10-2012 09:51