Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Piwo, kawa, czekolada a mo¿e te¿ i lody - czyli integracji ci±g dalszy

Posted by maRUDA on 16-10-2012 20:16
#14

A skoro ju¿ mowa o d³u¿nikach i to piwnych, to mamy w pamiêci max37, MOJ¡ nagrodê, darowiznê od jack'a??? Wygra³ konkurs jak nic wiêc nagroda mi siê nale¿y. Ponawiam przy tej okazji wyrazy wdziêczno¶ci dla kolegi!

Pomy¶limy czy w ogóle jutrzejszej sauny nie zamieniæ na knajpowe pogaduchy przy soku pomarañczowym??? Rozwa¿my to, proszê. Jaka¶ lipa z tymi saunami siê robi... Czy stêkam niepotrzebnie i robiê zamieszanie???