Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Piwo, kawa, czekolada a mo¿e te¿ i lody - czyli integracji ci±g dalszy

Posted by maRUDA on 15-10-2012 20:34
#12

Po saunie w SKY zaraz po saunie powiadasz wroclaw80???

U mnie, jak zawsze, wszystko zale¿ne od nastroju. Zale¿y jak minie dzieñ, jaki poziom energii przed i po saunie...

Nie mówiê nie. Pewnie mo¿emy sobie gdzie¶ przysi±¶æ choæby na 15 min jak ostatnio. I choæby we dwoje! Smile