Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Piwo, kawa, czekolada a mo¿e te¿ i lody - czyli integracji ci±g dalszy

Posted by max37_i_3 on 02-08-2012 22:32
#7

W sprawie formalnej.
@Elavi, Czy jest sens odgrzewaæ tak starego kotleta? Nie lepiej napisaæ nowego posta?

@MaRUDA ja siê nie czepiam ;P ale umawianie siê na piwo w po¶cie mówi±cym lodach to lekko dla mnie nie halo.

@Turysta czy mo¿esz przenie¶æ nowe wpisy i zrobiæ z tego nowy w±tek?

@Wroc³aw80 proponuje godzinê 21 pod prêgierzem, wcze¶niej nie da rady

Ja w sobotê ruszam nad morze na urlop wiêc za d³ugo nie posiedzê ale jak wszystko ogarnê to postaram siê wpa¶æ na jedno pifko.