Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Piwo, kawa, czekolada a mo¿e te¿ i lody - czyli integracji ci±g dalszy

Posted by maRUDA on 02-08-2012 22:32
#6

Kurde! mam ca³y weekend zajêty! szczê¶liwie, ¿e imprezowo wiêc bêdê ³±czyæ siê z Wami w dobrym nastroju Smile
I bêdzie to 1 imprezka na której mnie nie bêdzie Sad
Bawcie siê dobrze!