Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Piwo, kawa, czekolada a mo¿e te¿ i lody - czyli integracji ci±g dalszy

Posted by Elavi on 02-08-2012 22:32
#2

Mo¿e od¶wie¿ê temat nieco..

Pad³a propozycja aby spotkaæ siê na piwo. Doprecyzowuj±c, spotykamy siê w ten pi±tek (03.08.12) o godzinie 20.00 na Rynku. Kto¶ ma jakie¶ obiekcje? Grin