Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Sobota 26.05

Posted by wroclove on 28-05-2012 06:00
#8

Wielkie dziêki dla osób które by³y na spotkaniuSmile.Dla nieobecnych powiem szkoda ¿e nie byli¶cie,mieli¶cie mo¿liwo¶æ wrzuciæ parê groszy do dyskusji omawianego tematu spotkania z bosami z WPW i chyba co najwa¿niejsze poznaæ siê w realu. Dla statystów by³o nas umiarkowanie du¿oWink