Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by ckwrc on 18-01-2013 13:54
#36

Praca, te¿ nie jest dla mnie wymówk±. Jaki¶ czas do ty³u spotka³em na saunie jednego ze swoich kierowników. I co? Nikt mnie nie zwolni³ Wink