Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by wroclove on 18-01-2013 13:48
#35

No w³a¶nie dlaczego? Jedni ze wzglêdu na prace inni rodzinê obyczajowo¶æ itd. Rozumiem wyj±tki odno¶nie pracy ale kryæ siê z naturyzmem przed rodzin±? U mnie wszyscy wiedz± nawet ¿onaGrin
Masz racjê trzeba ich bombardowaæ.