Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by Turysta on 07-01-2013 20:53
#31

Ogdrzewamy stare kotlety bo z tego co pamiêtam, to kierownictwo WPW mo¿e i by zorganizowa³o tak± noc, ale maj± zwi±zane rêcê bo Aquapark to spó³ka miejska i wszystkie decyzje musi aprobowaæ miasto. A wroc³awskim zarz±dcom taka impreza raczej nie po drodze...no ale mo¿na spróbowaæ z FB - na pewno nie zaszkodzi...

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00