Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by Elavi on 07-01-2013 20:20
#27

No trzeba im potruæ trochê, ¿eby do nich dotar³o, ¿e s± chêtni.