Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by maRUDA on 31-10-2012 22:15
#18

Dzisiaj pomy¶la³am dlaczego nie napisaæ tego do SKY TOWER!? U nich nam dobrze, swobodnie, weso³o. Tylko oni radz± sobie w pozyskiwaniu klientów - a o to z ich punktu widzenia chodzi...

Racja, ¿e Aqua nic nie przebije. I choæby ka¿dy inny obiekt zorganizowa³ cokolwiek dla nas to je¶li Aqua rzuci propozycjê to i tak wygraj± i przyci±gn± najwiêcej osób...

Mo¿e spróbowaæ te¿ napisaæ do SKY??? W sumie co mi szkodzi?! Zobaczymy co kto s±dzi o naszym pomy¶le.

Teatralna moze pomie¶ciæ nas max 20 osób a jest nas wiêcej. Duu¿o wiêcej! Frekwencja na naszej stronie o niczym nie ¶wiadczy.