Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by Adalbert on 31-10-2012 08:24
#15

Ale tek¶cior maRudka, nic dodaæ nic uj±æ...Angry
Miejmy nadziejê, ze Teatralna z wiêkszym wyczuciem podejdzie do tematu oraz rozmów. Pi³ka jest po ich stronie, wiêc przyjdzie tylko czekaæ...
Nie na darmo zw± Ciê SZEFOW¡!!!!!Pfft