Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by mantel on 08-07-2012 13:46
#9

Selekcja tak jak w £odzi jest czym¶ idiotycznym, jestem singlem a chcia³bym siê kiedy¶ wybraæ na takie co¶, za to proponujê ca³kowit± nago¶æ wszystkich, w okolicach weekendu i cenê zaporow± 70-100 z³.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00