Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by Elavi on 27-05-2012 20:40
#8

Jestem za takimi nocami naturystycznymi, czy te¿ godzinami naturystycznymi.
Z przyjemno¶ci± popluska³abym siê w ciep³ym basenie albo pomalowa³a swoje cia³o farbami Grin ¦wietny pomys³!