Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by Jasiek on 18-05-2012 11:25
#4

Zdecydowanie weekend. Pi±tki lub soboty w godzinach jak WPW pozwoli. A prawdopodobnie po normalnych godzinach otwarcia. Co do atrakcji to mo¿e faktycznie na pocz±tek dla oswojenia bez wiêkszych fajerwerków. Poprostu spotkamy siê posaunujemy, pop³ywany, pogadamy i ju¿. A co do selekcji to jestem tak¿e za poleceniem tak jak jest w ³ódzkiej fali. Widocznie to siê sprawdza skoro siê tego trzymaj±.