Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: "Noc naturystów" w Aquaparku?

Posted by Michal_War on 28-04-2012 13:57
#9

Równie¿ wys³a³em tê wiadomo¶æ na adres aquaparku podpisuj±c siê imieniem i nazwiskiem.

Oby jak najwiêcej osób zrobi³o to samo.

Pozdrawiam.