Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by wroclove on 24-09-2015 20:09
#6

Quote

wroclove napisa³(a):

Ale dawno tu nic nie pisa³em:
Druga w nocy. Wchodzi pijany facet do domu, ledwo siê trzyma na nogach. Patrzy przed siebie i widzi ¿onê:
- Heniek, ile razy Ci mówi³am, ¿e mo¿esz wypiæ góra 2 piwa i o 22 w domu?!
Na co pijany m±¿:
- No masz, znowu mi siê pomyli³o

W zakonie siostra prze³o¿ona zbiera wszystkie zakonnice i mówi: Wczoraj sta³o siê co¶ strasznego... na naszym terenie znaleziono prezerwatywê!!!
Wszystkie: O mój bo¿e!
A jedna: Hihihi...
Prze³o¿ona: Ale to jeszcze nie wszystko - ta prezerwatywa by³a zu¿yta!!!
Wszystkie: O mój bo¿e!
A jedna: Hihihi...
Prze³o¿ona: Ale teraz najgorsze - ta prezerwatywa by³a pêkniêta!
Wszystkie: Hihihi...
A jedna: O mój bo¿e

A i jeszcze taki gospodarczo-rolniczy:
Do pracy przy hodowli zwierz±t zg³asza siê pewien facet. Dyrektor hodowli pyta go co potrafi.
- Mo¿e zainteresuje pana fakt - odpowiada interesant - ¿e rozumiem mowê zwierz±t.
- Taa? - pyta zdziwiony dyrektor - to chod¼my do krówek, zobaczymy co pan potrafi.
Wchodz± do krówek a tu krasula "Muuuu!"
- Co ona powiedzia³a?
- ¯e daje 10 litrów mleka, a wy wpisujecie tylko 4.
- O kurde! Ale chod¼my do ¶Zdrok.
Wchodz± do ¶Zdrok, a tu "Chrum, chrum!"
- A ta co powiedzia³a?
- Ze daje 5 prosi±t, a wy wpisujecie 3.
- O, ja pier... Chod¼my jeszcze do baranów.
W drodze przez podwórko mijaj± kozê a ta "Meeeee!"
- Pan jej nie s³ucha - szybko mówi dyrektor - to by³o dawno i by³em wtedy pijany...


-Czy operacja siê uda³a Panie Doktorze?
-Oczywi¶cie! Jest pan od wczoraj 100% kobiet±!
-COO ale ja mia³em mieæ wyciêty wyrostek robaczkowy!
-No masz. Babie nigdy nie dogodzisz.

Rozmawiaj± dwa jab³ka:
-Ty te¿ czekasz a¿ ciê przetr±?
-No niestety mus to mus

Dwóch ¿o³nierzy w okopie:
-Jak tu trafi³e¶?
-Kawaler, lubiê wojnê, wiêc na ochotnika. A ty?
-¯onaty, lubiê spokój, wiêc na ochotnika.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00