Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by Nero60 on 25-12-2014 22:08
#12

Przychodzi ksi±dz do rodziny Jasia po kolêdzie i zadaje Jasiowi podstawowy zestaw pytañ.

- Jasiu a ile masz lat?
- Siedem.
- Jasiu a chodzisz do Ko¶cio³a?
- Chodzê.
- Z ca³± rodzin±?
- Z ca³±.
- A do którego?
- Do Tesco.

Nie jedz±, nie pij± a rosn±?
- Ceny.

Kto jest najlepszym matematykiem na ¶wiecie?
- Kobieta: dodaje sobie urody,
odejmuje lat, mno¿y dzieci, dzieli ³o¿e.

Jak brzmi najmilszy zwrot
w jêzyku polskim?
- Zwrot podatku!

Dlaczego na wsi kobiety szyj± mê¿om kalesony z folii?
- Bo pod foli± szybciej ro¶nie.

Co wspólnego maj± ze sob± pijana kobieta i fiat 126p?
- I jedno i drugie wstyd prowadziæ.