Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by wroclove on 01-06-2012 09:23
#46

Przychodzi facet do lekarza i mówi
- Proszê pana, mam problem...
- S³ucham pana
- Ale czy nie bêdzie siê pan ¶mia³?
- Nie
- Spuch³o mi j±dro
- Proszê pokazaæ
- Ale czy na pewno nie bêdzie siê pan ¶mia³? - dopytuje siê
- Na pewno
Facet wyci±ga j±dro wielko¶ci pi³ki. Lekarz zwija siê ze ¶miechu.
- No widzi pan!!! W takim wypadku nie poka¿ê panu tego spuchniêtego!!!

Przychodzi facet do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, tak mnie strasznie w±troba boli!
Na to lekarz:
- A pije Pan?
- Pijê, ale to nie pomaga