Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by wroclove on 25-05-2012 11:08
#44

W aptece stoi nie¶mia³y ch³opak. Gdy wszyscy klienci wyszli, aptekarz pyta:
- Co, pierwsza randka?
- Gorzej - odpowiada ch³opak - randka i pierwsza go¶cina u mojej dziewczyny.
- Rozumiem - mówi aptekarz - masz tu prezerwatywê.
Ch³opak siê rozochoci³.
- Panie, daj pan dwie, jej siostra podobno te¿ fajna dupa!
Aptekarz daje dwie
Ch³opak mysli my¶li i mówi
-Panie daj pan jeszcze jedn± jej mama te¿ ponoæ niez³a dupa mo¿e byæ okazja zaliczyæ wszystkie.
Ch³opak trafia do domu swojej dziewczyny. Zostaje przedstawiony rodzinie.
Siadaj± przy stole i nastêpuje poczêstunek. Po godzinie dziewczyna nie wytrzymuje, przeprasza i prosi go¶cia ze sob±:
- Gdybym ja wiedzia³a, ¿e ty taki niewychowany... Ca³y wieczór nic nie powiedzia³e¶ tylko patrzy³e¶ w pod³ogê. Nigdy wiêcej ciê nie zaproszê!
- A gdybym ja wiedzia³, ¿e twój ojciec jest aptekarzem, nigdy bym do was nie przyszed³

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00