Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by wroclove on 07-12-2011 14:16
#20

I co by³ wczoraj u Was Miko³aj?
Dzisiaj kawa³ o Miko³aju dla tych co nie dostali prezentu lub byli niegrzeczni i dostali rózgeWink

Dzieci wybieraj± zawody aktorek, piosenkarzy, stra¿aków, policjantów, itp. Tylko Ja¶ mówi, ¿e chcia³by zostaæ ¦wiêtym Miko³ajem.
- Czy dlatego Jasiu, ¿e roznosi prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, ¿e pracuje raz w roku

¦w. Miko³aj przyjecha³ do Etiopii i rozmawia z dzieæmi:
- Dzieci, a czemu wy takie chude jeste¶cie?
- Bo nie jad³y¶my od miesi±ca!
- Co! Jak nie jad³y¶cie, to nie bêdzie prezentów!!!

Dlaczego Miko³aj jest zawsze u¶miechniêty? Jako jedyny zna adresy wszystkich grzesznych dziewczynek...