Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by wroclove on 18-11-2011 12:33
#17

Co¶ na weekend:

Pani od przyrody robi eksperyment z robakami.
Wk³ada 1 robaka do szklanki i nalewa alkoholu - robak zdech³.
Wk³ada 2 robaka i nasypuje tytoniu - robak zdech³...
Wk³ada 3 robaka do szklanki ze zwyk³± wod± - robak ¿yje.
Pyta siê Jasia:
- Jaki wyci±gamy z tego wniosek?
- Kto pije i pali ten niema robali.

W szpitalu le¿y nieprzytomny mê¿czyzna, przy nim siedzi troskliwa ¿ona. W pewnym momencie chory budzi siê, patrzy na ¿onê i pyta:
- By³a¶ przy mnie zawsze, kiedy spotyka³o mnie jakie¶ nieszczê¶cie, prawda?
- Tak, kochanie.
- By³a¶ przy mnie, kiedy mnie z pracy wywalili?
- Tak, kochanie.
- A gdy moja firma zbankrutowa³a, te¿ przy mnie by³a¶?
- Tak, kochanie.
- A gdy nam siê cha³upa spali³a?
- Te¿ przy tobie by³am, kochanie.
- Teraz, gdy mia³em ten cholerny wylew, te¿ przy mnie jeste¶?
- Tak, kochanie.
- Wiesz co? Ty mi przynosisz pecha!