Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by wroclove on 17-11-2011 09:06
#16

Witam oj dawno mnie tu nie by³o ale widzê ze jakie¶ kawa³y siê pojawi³y.

Mama pyta siê swego synka:
- Kaziu, jak siê czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ci±gle mnie wypytuj±, a ja nic nie wiem.

a jeszcze jeden.
M±¿ i ¿ona ogl±daj± horror. Nagle pokazuje siê potwór. Przestraszona ¿ona krzyczy:
- O matko!
M±¿ ze spokojem odpowiada:
- Hmm... Rzeczywi¶cie podobna