Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by mantel on 02-10-2011 02:00
#15

Dwie mrówki napad³y na s³onia, jedna zaatakowa³a go z ziemi, druga skoczy³a mu z konaru drzewa na g³owê. Ta na dole mówi do tej na górze: bij, bij sku***syna, a ja go za rêce trzymam !!!

Id± dwie agrawki przez pustyniê, i jedna mówi:
- Gor±co mi.
- To siê rozepnij.

Siedzi dwóch rozbitków na malutkiej, bezludnej wyspie. Oparci plecami o jedn± z paru palm kokosowych, w³a¶nie siê pok³ócili:
- ... i proszê !!! Nie zaczynaj swojej kolejnej historyjki od s³ów ''tylko nie mów nikomu''.

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00