Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by mantel on 02-10-2011 00:46
#14

Po mokrad³ach chodzi sobie bocian, z za szuwar wychyla siê ¿aba i pyta:
-Booociaan, a czegoo szukaasz ?
-¯ab szerokoustnych - mówi bocian.
- Pierdzierisz - odpowiada ¿aba.


W±¿ pyta siê drugiego wê¿a:
- S³uchaj, czy ja jestem jadowity ?
- Nie wiem. A dlaczego pytasz ?
- Bo w³a¶nie ugryz³em siê w jêzyk - odpowiada pierwszy

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00