Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by wroclove on 30-09-2011 12:58
#13

Mówi wnuk do dziadka:
- Dawniej to mieli¶cie ¼le. Nie by³o internetu, komórek, czatu, ani gadu-gadu. Jak ty siê w³a¶ciwie pozna³e¶ z babci±?
- Jak to nie by³o?! Wszystko by³o! - odpowiada dziadek.
- Jak to?
- Normalnie... babcia mieszka³a w internacie, jak wraca³a ze szko³y to sta³em na czatach, spotykali¶my siê i gadu-gadu, a gdyby nie komórka to ani twojego ojca, ani ciebie by nie by³o.

Dzisiaj promocja dwa kawa³y w cenie jednego Smile
Rozmawiaj± dwie s±siadki na wsi:
- A co to kumo dosta³a wasza wnuczka od tego W³ocha, co go poderwa³a?
- Powiada, ¿e syfilis.
- A co to jest?
- No nie wiem, ale chyba wiêksze od mercedesa.
- Jak to?
- Bo mi powiedzia³a, ¿e na tym to siê ca³a wie¶ przejedzie...

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00