Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by wroclove on 13-09-2011 08:54
#12

Witam po d³u¿szej przerwie. Mo¿e kto¶ napisze co¶ weso³ego ¶miesznego, jaki¶ markotny mam dzi¶ dzieñ.
Ksi±dz siê pyta dzieci na religii:
- Kto wie jak wygl±da Matka Boska??
Jasio podnosi rêkê i mówi :
- Ma skórzan± kurtkê, bluzkê do pêpka, krótk± obcis³± spódniczkê i czerwone wysokie trzewiki.
- A sk±d to wiesz Jasiu??
- Bo widzia³em jak wyskakiwa³a od ksiêdza przez okno.
I mówi³ ksi±dz "O Matko Bosko byle ciê nikt nie widzia³."

A i jeszcze jeden Smile
W 40 rocznicê ¶lubu ma³¿eñstwo k³óci siê za¿arcie.
M±¿ wrzeszczy:
- Kiedy umrzesz, postawie ci nagrobek z napisem: "Tu le¿y moja ¿ona zimna jak zawsze!"
- W porz±dku - odpowiada ¿ona - a kiedy ty umrzesz, ja ci postawie nagrobek z napisem: "Tu le¿y mój m±¿, nareszcie sztywny!"

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00