Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by wroclove on 28-07-2011 12:58
#11

Dzwoni w domu telefon w s³uchawce s³ychaæ g³os jakiego¶ faceta:
-Hallo czy mogê z Jol±?
-Niestety ¿ony nie ma teraz w domu...
-Ja wiem ¿e jej nie ma w domu bo jest u mnie ja siê tylko pytam czy mogê z Jol±?