Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by wroclove on 27-07-2011 11:43
#10

Przychodzi baba do apteki i mówi do aptekarza, ¿e chce kupiæ arszenik.
- Po co pani arszenik? - pyta aptekarz.
- Chcê otruæ mojego mê¿a, który mnie zdradza.
- Droga pani, nie mogê pani sprzedaæ arszeniku, aby pani zabi³a mê¿a, nawet w przypadku gdy sypia z inn± kobiet±.
Na to kobieta wyci±ga zdjêcie na którym jej m±¿ kocha siê z ¿on± aptekarza.
- Oooo! - mówi aptekarz - Nie wiedzia³em, ¿e ma pani receptê!!!

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00