Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by wroclove on 21-07-2011 12:24
#9

Dla poprawienia humoru, za oknem te¿ kiedy¶ za¶wieci s³oñceWink.
Trener Francji pyta Pana Boga:
- Panie Bo¿e, za ile lat Francja zostanie mistrzem ¶wiata?
- Za 6 lat.
- O, nie! To nie za mojej kadencji - odpowiada trener.
Na to trener reprezentacji Polski pyta Pana Boga:
- Panie Bo¿e, za ile lat Polska zostanie mistrzem ¶wiata w pi³ce no¿nej?
- Nie za mojej kadencji - odpowiada Pan Bóg.

I jeszcze taki...

On i ona ¿yj± ze sob± na koci± ³apê. Po kolacji on zmywa naczynia. Po chwili odwraca siê do niej, patrzy g³êboko w oczy i pyta:
- Wyjdziesz za mnie?
Ona ze ³zami szczê¶cia w oczach:- Tak!
On:- Ze ¶mieciami

A ten jest najfajniejszy....jak dla mnie oczywi¶cie.

Kochanie, dlaczego nigdy nie krzyczysz, jak masz orgazm - pyta m±¿.
- Ale¿ krzyczê, tylko ciebie przy tym nie ma.

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00