Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by wroclove on 10-06-2011 13:37
#8

O i ju¿ jest fajniej i ¶mieszniej Smile.
A wstrzemie¼liwo¶æ i nadpobudliwo¶c w jednym worku siedz± (bez konsultacji z lekarzem lub farmaceut± nie za¿ywaæ) Wink ha ha

Te¶ciowa po 10 latach k³ótni postanawia pogodziæ siê ze swoim ziêciem. Zaprasza jego i córkê na obiad. Podaje kotleta, surówkê, ale zapomnia³a o ziemniakach. Wraca do kuchni. Przezorny ziêæ postanawia sprawdziæ, czy kotlet nie jest zatruty. Kroi kawa³ek i daje kotu. Ten gryzie i nagle pada martwy na ziemiê. Ziêæ wstaje, idzie do kuchni, bierze patelniê i zabija te¶ciow±. Wraca do pokoju i mówi do ¿ony:
- Kochanie, wyobra¼ sobie, ¿e ta stara rura chcia³a mnie otruæ. Wzi±³em patelniê i j± zabi³em!
Na co kot wstaje, otrzepuje siê i krzyczy:
- Yes!!!

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00