Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Do par naturystów

Posted by para3428 on 15-01-2011 23:11
#1

Szukamy par naturystów, które lubi± wspólnie spêdzaæ czas np: w saunarium (Redeco, Aquapark) z Wrocka i okolic. Chcieliby¶my równie¿ nawi±zaæ d³ug± znajomo¶æ. Mo¿liwe wspólne wyjazdy itp. Zadnych seksualnych ofert, po prostu mi³y czas w mi³ym towarzystwie. Czekamy.

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00

Posted by milosnikFKK on 05-04-2011 13:29
#2

Witam - jeste¶my par± 33/32 i równie¿ szukamy kogo¶ do wspólnych wypadów na saunê etc. Czekamy na kontakt.

Pozdrawiamy

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00

Posted by franc81 on 20-12-2012 18:57
#3

Witaj,jesli nadal poszukujecie takiej pary to jestesmy chetniSmile Pozdrawiam Bywalcy Babylonu Smile

Posted by barbada on 05-01-2013 20:17
#4

Witam. Chcieli¶my tylko ponowiæ nasz± propozycjê, a mianowicie 8 lutego w Termach Rzymskich odbêdzie siê Saunowa Noc Karnawa³owa - wiêcej informacji na stronie Termy Rzymskie Czelad¼ lub u nas na priv. Fajnie by by³o spotkaæ siê tam mocniejsz± grup± i pokazaæ "Sl±skim pierunom" jak siê saunuje na Dolnym ¦l±sku.Pozdrawiamy i mi³ego dnia.

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00

Posted by Elavi on 21-01-2013 11:14
#5

Mi³o¶nikFKK, franc81 cieszê siê, ¿e napisali¶cie. Proponujê przywitaæ siê jeszcze w stosownym temacie i spotkaæ siê w najbli¿sz± ¶rodê w Aqua. Zapraszam do pisania na forum.