KARNAWA£OWA NOC SAUNOWA w WPW

Last updated on 5 years ago
Trojan
KARNAWA£OWA NOC SAUNOWA
15/01/2016
22:30-01:40

Styczeñ to czas zabawy, ¶wiêtowania i balów! W zwi±zku z tym zapraszamy pasjonatów sauny na szalon± i pe³na wra¿eñ zabawê w gor±cej atmosferze sauny. Proponujemy oryginalny sposób na zabawê karnawa³ow± w otoczeniu gor±cego ¶wiata saun i ³a¼ni.
Podczas Karnawa³owej Nocy Saunowej odbêd± siê dedykowane i starannie przygotowane ceremonie zapachowe:

22:50 GOR¡CZKA SAUNOWEJ NOCY
23:20 BAL MASKOWY
23:50 SZUKAJ¡C WIATRU W POLU – GO¦CINNY WYSTÊP MATEUSZA WIATROWSKIEGO
00:20 DIRTY DANCING
00:50 RIO DE SAUNEIRO
01:20 HASTA LA VISTA

CENA: 65Z£ 1 OSOBA / 110 Z£ 2 OSOBY

Dla go¶ci menu w cenie zakupionego biletu: KREM Z BIA£YCH WARZYW, SA£ATKA Z RY¯EM, TUÑCZYKIEM I KUKURYDZ¡, WRAPY Z KURCZAKIEM I WARZYWAMI, CIASTECZKA Z MAKIEM, PONCZ Z PORZECZKAMI
Highlander
Bileciki ju¿ zakupione :)
Turysta
End¿oj ewrybody :)
Dobrze mi siê wydaje czy aby Aqua idzie za przyk³adem L bo mamy ma³y ale jednak progres cenowy nocy saunowych?
Dro¿ej ni¿ Sauna Festiwal za ca³y dzieñ...
Krótko, za krótko jak dla mnie.
Highlander
Podwy¿ka cen wej¶ciówek ju¿ by³a w zesz³ym roku.

Po³±czony z January 16 2016 14:35:06:
Jedna z lepszych nocek saunowych :)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
2 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
2 years ago
hej

loading...
To jest kontynuacja forum zamknięte 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czarwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wylączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swokego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc