Zagadka

Last updated on 7 years ago
Trojan
Stawiam piwo pierwszemu co zgadnie CO TO JEST :)
http://tiny.pl/gm57w

http://tiny.pl/gm57t
piorko666
Jakie¶ Niemieckie saunarium ewentualnie Niemieckopodobne typu Austria Szwajcaria.
Turysta
Trojan z linka wszystko wynika...
http://www.wonnemar.de/ingolstadt/saunawelt/fotogalerie/
Te dwie fotki bardzo przypominaj± nasz wroc³awski kurnik.

Drugie dno zagadki jest takie, ¿e po drodze do Erding trzeba zaliczyæ i Saunawelt w Ingolstadt? ;)
Satori
¦wiat saun w Ingolstadt w Bawarii.
kenny
Trojan co to za podchody? przecie¿ Ty i tak nie masz czasu nigdzie jechaæ ;D
Trojan
Za durny jestem i nie umiem zmieniæ nazwy wy¶wietlanego linka i Turysta dobrze odkry³. A zagadka by³a dlatego, ¿e nie przypomina kurnik jak twierdzi Turysta tylko jest identyczny jak nasz WPW bo budowany przez t± sama firmê


@Kenny - ja nie mam czasu RAZ na jaki¶ czas pojechaæ !!!!!!!!!!!!!!!!!czemu nie agitujesz tych co jeszcze nigdzie dupki na wyjazd z Wroc³awia nie ruszyli - trzeba planowaæ Lubbenau lub Ludwigsfelde :)
Satori

Quote

Trojan napisa³(a):
trzeba planowaæ Lubbenau lub Ludwigsfelde :)

W Ludwigsfelde kupuj±c 10 biletów dostajemy 11-ty za darmo, a kiedy¶ trafi³em na tak± promocjê, ¿e dawali 3 darmowe bilety. Nie chc±c zmarnowaæ takiej okazji, sta³em siê posiadaczem biletów z 23% zni¿k±. Zosta³y mi jeszcze 4, które móg³bym odst±piæ po kosztach (108 z³ za bilet). Aby optymalnie wykorzystaæ przejazd mo¿na zaplanowaæ wyprawê jak kto¶ bêdzie mia³ urodziny, bo solenizant ma wstêp za darmo. Bilety s± wa¿ne do 23.9.16.
kenny
No to ja siê piszê na jeden bilet :)
Trojan
ja na drugi :)
Turysta
108 z³ to wychodzi 25 EUR - taniej ni¿ przed podwy¿k± WAT-u, zatem "bukuje" trzeci bilet :)
Satori
WOW! Widzê, ¿e nie tylko ja by³em ³asy na tak± okazjê. :)

Zastanawiam siê czy teraz ka¿demu z osobna wys³aæ po bilecie, czy pojedziecie razem, wiêc mogê wszystkie przekazaæ Kenny'emu - nie tylko dlatego, ¿e by³ pierwszy, ale ¿e znam go osobi¶cie.
kenny
najlepiej jak we¼miesz wszystkie bilety i pojedziemy wszyscy razem :)
Po co komplikowaæ ¿ycie? ;)
Satori

Quote

kenny napisa³(a):
najlepiej jak we¼miesz wszystkie bilety i pojedziemy wszyscy razem :)

To bardzo dobry pomys³. Chcia³em w lecie zorganizowaæ wyjazd na weekend do Ludwigsfelde z noclegiem albo dwoma po drodze na kempingu N nad jeziorem Tonsee. Niestety nic z tego nie wysz³o, za to wyszed³ mi inny wyjazd ju¿ teraz i to na parê miesiêcy. Bardzo chêtnie bym pojecha³ razem, ale bêdzie to mo¿liwe dopiero nastêpnego lata. Co wiêc robiæ?
kenny
Jechaæ w zimie :D
Turysta
@Satori jak dobrze rozumiem na kilka miesiêcy do przysz³ego lata... zatem jesieñ tegoroczna, zima i wiosna 2016 s± "pozamiatane"? W takim razie wej¶ciówki trzeba przekazaæ chêtnym albo poczekaæ do lata 2016... Jestem za pierwsz± opcj± :)
Satori
Wiêc ko³o siê zatoczy³o i wracam do mojego pytania, czy ka¿demu przekazaæ z osobna, czy wszystkie (cztery, na wypadek jak jeszcze kto¶ chêtny siê znajdzie - jak nie to odda mi po moim powrocie) przekazaæ Kenny'emu?
Trojan
@satori - przeka¿ jak Ci najwygodniej -ka¿demu z osobna bez sensu -i tak jeste¶my wdziêczni ,¿e mamy o tyle taniej bilety - jak naj³atwiej Kennemu to oczywi¶cie ,¿e tak

i najlepiej napisz nam na prv nr konta to Ci kase przelejemy
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc