Facebookowa Noc Saunowa 07.08.2015

Last updated on 8 years ago
daisyidonald
S³yszeli¶cie o tym:
www.facebook.com/saunarium

Noc saunowa dla u¿ytkowników Facebooka.
Pewnie bilety ju¿ zesz³y ale ciekaw jestem czy kto¶ z forum, oprócz nas, we¼mie udzia³ w tym wydarzeniu?
Highlander
Mam bilet ;)
wroclove
Ja, my, prawie ca³a rodzina te¿ bêdziemy:). Kto tam jeszcze z forum bêdzie?
Trojan
@wroclawlove chyba z ma³¿onka nie rozmawiasz :D
Highlander

Quote

Trojan napisa³(a):

@wroclawlove chyba z ma³¿onka nie rozmawiasz :D


Sprzeda³a bilety z zyskiem? :D
daisyidonald
Jaki¶ znak rozpoznawczy nadal obowi±zuje?
arabeska
Opalony ty³ek i brak bia³ych pasków po stroju k±pielowym :D
Innym bardziej forumowym by³a dot±d opaska. Mo¿e pozostañmy przy niej :)

[img] http://orfinsklep.pl/pl/opaska-silkonowa-wroclaw-the-meeting-place.html [/img]

Jak nas zauwa¿ycie i zechcecie poznaæ to poprostu podejd¼cie :)
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
You do not have access to view attachments
wroclove

Quote

Trojan napisa³(a):

@wroclawlove chyba z ma³¿onka nie rozmawiasz :D

Co ale o co chodzi??? Tak tak czasami rozmawiam z ma³¿onk± ;), ale ostatnio i z Arabesk± mi siê dobrze rozmawia:). Wiêc ja bêdê z ma³¿onk±, widzê te¿ ¿e Arabeska bêdzie:P
W³a¶nie tak± opaskê ja bêdê mia³, jak tylko j± gdzie¶ znajdê.
daisyidonald
Widzia³em na fb, ¿e spora czê¶æ osób chce siê pozbyæ biletów. Pewnie pe³ny sk³ad 120 zaproszonych nie przyjdzie ale i tak lu¼no nie bêdzie. Jak uda siê Was wypatrzeæ w t³umie i zdobêdziemy siê na odwagê to zagadamy :)
wroclove

Quote

daisyidonald napisa³(a):

Widzia³em na fb, ¿e spora czê¶æ osób chce siê pozbyæ biletów. Pewnie pe³ny sk³ad 120 zaproszonych nie przyjdzie ale i tak lu¼no nie bêdzie. Jak uda siê Was wypatrzeæ w t³umie i zdobêdziemy siê na odwagê to zagadamy :)

I jak by³o? Mi siê tam podoba³o, takiego spokoju i luzu to dawno w AQua nie by³o.
Highlander
Jak dla mnie by³o super i zlecia³o strasznie szybko. W sumie nawet niczego nie skosztowa³em ze sto³ów :)
Ania z Sommer Residence macha³a ca³kiem fajnie i przyjemnie dla oka. Szkoda, ¿e nie pracuje na sta³e, mo¿e innych by te¿ wci±gnê³a w taki styl.
No i po¿egnali¶my saunamistrzyniê Gosiê.
daisyidonald
To fakt lu¼no by³o, poczêstunek smaczny, du¿o miejsca w jacuzzi, thalasso i basenie zewnêtrznym. Ogólnie relaks udany. No i chyba pierwszy raz bêd±c w saunarium w saunie byli¶my tylko raz. Niestety nie uda³o siê wypatrzyæ ¿adnego forumowicza.
Highlander

Quote

daisyidonald napisa³(a):Niestety nie uda³o siê wypatrzyæ ¿adnego forumowicza.

Mój znak rozpoznawczy to czapka z logo Polskiego Towarzystwa Saunowego ;)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc