Witam wszystkich

Last updated on 8 years ago
deinonychx
Mam 34 lata. Jakie¶ 2 lata temu pozna³em uroki saunowania i od tego czasu uwielbiam t± formê relaksu. Jak to czêsto bywa wielu znajomych na sam d¼wiêk s³owa "sauna" siê czerwieni. ¯ona niezbyt lubi t± formê wypoczynku, a wiadomo, ¿e czas szybciej leci gdy ma siê z kim choæby o pogodzie zamieniæ parê zdañ. Lubiê bywaæ w Sky i Aqua. Korzystam te¿ czasem z ma³ej 2 os. sauny w Bielawie ale z uwagi na brak jakiej¶ wypoczywalni raczej rzadko. Bywa³em i w Marii w Wa³brzychu, ale na nagusa patrzyli tam jak na cz³owieka z obcej planety (do tego ca³kowity brak kultury saunowania - prosto z basenu do sauny bez recznika! i z sauny do basenu. Obs³uga niechêtnie zwraca uwagê takim go¶ciom, bo przecie¿ p³ac± ...) wiêc przesta³em tam bywaæ.
Z uwagi na temperatury marzy mi siê wyskoczyæ gdzie¶ nad wodê czy choæby bez wody ale z mo¿liwo¶ci± poopalania siê zupe³nie nago. A do tego mieæ z kim wypiæ piwko czy pograæ w karty.
Pozdrawiam
Marcin
Admin
Witamy i zapraszamy do aktywno¶ci na stronie a towarzystwo na wypoczynek na pewno siê znajdzie.
kenny
O tak, zacnie prawi nasz admin... wystarczy ¶ledziæ forum, a niebawem na pewno pojawi siê jaki¶ fajny event wyjazdowy.
Pozdrawiam i witam po dobrej stronie internetu :)
kriserq
Równie¿ witam wszystkich. I podpisujê siê pod s³owami Marcina :)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc