Nagi Wroclaw na fb

Last updated on 8 years ago
Deo
Witam wszystkich,
powsta³a specyficzna grupa na Facebooku specjalnie dla naturystow gdzie chcemy stworzyæ mapê miejsc (barów, ³±k, jezior, saun, rzek, knajp,itp.) Gdzie mo¿naby by³o spokojnie rozmawiaæ bawiæ siê imprezowac opalaæ czy te¿ k±paæ siê oczywi¶cie nago.
Grupa jest nastawiona g³ównie na ludzi m³odych lub w ¶rednim wieku którzy swym cia³em zachwycaj± a nie odstraszaja tak jak to przewa¿nie jest na wiêkszo¶ci pla¿ nad Ba³tykiem gdzie ¶rednia wieku to 60+ poni¿ej link.
zapraszam :-)
www.facebook.com/groups/991208067559387/
Je¶li chcesz znajdziesz sposób, je¶li nie chcesz znajdziesz powód!
Byæ wariatem zakochanym w rajdach, byæ innym, byæ nagim, byæ sob± i waliæ to co my¶l±/mówi± inni!!
Je¶li chcesz mo¿esz wszystko, ale bez trytki nie zrobisz nic!

SMNCTC - Spontan Master Night Crazy Trip Challange must go ON
Nagi Wroc³aw
Admin
Z tym odstraszaniem to kolega pojecha³.
Zbieracie tylko piêknych i m³odych ?
Proszê siê nie baæ starszych ludzi bo sami tacy kiedy¶ bêdziecie.
Wszystko wg. kodeksu naturysty jak siê patrzy.
Trojan
Je¿eli kolega z góry wyklucza takich starych ludzi jak ja:) to chyba nie ma pojêcia o naturyzmie

po 2 - nie tworzy siê grupy pod jakimi¶ ukrytym nikiem

po 3 - je¿eli siê tu wpada na forum od razu z takim pomys³em to nale¿a³oby zauwa¿yæ ,¿e jest dzia³ przywitaj siê w którym wypada co¶ napisaæ o sobie
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc