Wiosna 2015

Last updated on 9 years ago
Turysta
Co¶ forum jakie¶ ospa³e... zahibernowane wci±¿... dziwne bo na dworze klimatyczna wiosna, do kalendarzowej
pozosta³o nieco czasu. Nowym-starym zwyczajem od¶wie¿am zabawê 'cztery pory roku na NNW'.
Nagrody bez zmian tj. sch³odzone BRO oraz u¶cisk d³oni prezesa forum. Mo¿e za ma³o? ;)

Za wszelkie komentarze, oceny i propozycje administracja forum dziêkuje.
Wiosenny "kompetyszyn" rozpoczêty :D
You do not have access to view attachments
Admin
Faktycznie ju¿ pora zabraæ siê za wiosenn± skórkê. Dziêkujemy za pierwsze propozycje. Zachêcamy wszystkich do nadsy³ania swoich banerów wiosennych jak i "wielkanocnych" . Podgl±d prac mo¿na zobaczyæ, zmieniaj±c skórkê w swoim Profilu na: Wiosna-2015. Obecny widok strony zosta³ ju¿ dzisiaj zarchiwizowany w Naszej Galerii dla potomno¶ci :)

Edyta napisa³a:
Skórka praktycznie gotowa. Temat przewodni: Go³e ty³ki i ...owady :) ¯yj±tek jest trochê i s± spore bo zima by³a lekka. Nad równowag± czuwaæ bêd± jednak bocian i jaka¶ inna nierozpoznana ptica. Ptaszyska patroluj± teren z powietrza aby nasze dziewczyny z banera by³y bezpieczne. ;) Z gryz±cych ¿yj±tek chodz± po stronie mrówki i osy, tak¿e uwaga ! :)
Odpalenie 20 marca. Mo¿na przesy³aæ jeszcze swoje banery.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc