Wa³brzyscy natury¶ci

Last updated on 7 years ago
gordon
Proponujê zaktywizowaæ wa³brzyskich naturystów - poznajmy siê mo¿e razem uda nam siê przebyæ zimê
Ksylen
A masz jakies propozycje ?
gordon
Oczywi¶cie Ksylon - kilka osób w jednej saunie wypoczywaj±cych jak nalezy czyli nago z rêcznikami narzuca pewne zachowania - bo samotny i tak wychodzi zawsze na zboczeñca. Ja mimo wszystko staram siê "edukowaæ" spo³eczeñstwo i myjê siê dok³adnie nago przed i po basenie, oo saunie dok³adnie nago sp³ukuje siê by nie wnie¶æ do basenu tego wszystkiego co ze mnie siê wypoci³o, bezwzglêdnie przed wej¶ciem do sauny zdejmuje k±pielówki i owijam rêcznikiem - bo taka jest zasada i wysmiewam wszystkich postêpujacych inaczej, a szczególnie panie wyciskaj±ce z puszów do basenu wszystko co wypoci³y - ja to robie, a w grupie ra¼niej. Wystarczy skrzykn±æ sie na jedn± godzine w jednym miejscu i dotrzymac obietnicy - totylko i a¿ tyle. Pozdrawiam
gordon
Odwiedzam dwie sauny - w Hotelu Maria w poniedzia³ki o 20 i s± dogodne warunki do nagiego saunowania o tej porze - natomiast w i±tki je¿d¿ê jakie¶ 30 km za wa³brzych do czech na mêski dzieñ saunowania - rewelacja: sauna, mo¿na piwko, pe³en luz i swoboda, jedyne 100 kc( 15z³) za 2 godziny) opisa³em w temacie o saunach. Naturyzm pe³n± gêb± - tyle, ¿e w budynku. Nikt nie okrywa siê rêcznikiem, nie zawija... Nie odczu³em nic negatywnego, po dwóch razach tam zaczynamy siê witaæ, tak po ludzku normalnie - warto siê skusiæ - chêtnie zabiorê i odstawiê - jad±c przje¿d¿am przez Wa³brzych
gordon
Je¶li jest kto¶ chêtny na nagie opalanie w Czechach - w sobotê - mogê zabraæ z Wa³brzycha. Chêtni do wspólnej podrózy jakies 30 km, potem do towarzystwa - ot ¿eby by³o do kogo gêbe otworzyæ - no i powrót. Ewentualnie ma³a dorzutka do paliwa - choæ to nie warunek - bo ja i tak jadê :)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc