UPIORNA NOC SAUNOWA - SAUNY Fitness Academy Sky Tower 31.10.2014

Last updated on 9 years ago
Highlander
https://www.facebook.com/events/14838...945206146/
You do not have access to view attachments
piwonik1
Ciasnota w tym Sky Tower.
Turysta
2h wytrzymaæ w SKY i nie nudziæ siê to ju¿ co¶ a co dopiero 4.5h, cena "¶rednio" konkurencyjna.
10 z³ wiêcej i mamy ca³y dzieñ w TR w mistrzowskiej obsadzie w programie urodzinowym.
Wybór (dla mnie) jest oczywisty :)

PS
Tak marudzê coraz bardziej ale nic nie poradzê efekt Ludwigsfelde i Satamy szybko nie utonie.
Chyba trzeba mysleæ o powtórce :D
Highlander
W Sky Tower te¿ jest mistrzowska obsada ;)
Nie by³em na poprzednich dwóch nocach w Sky, ale na t± siê wybieram.

Po³±czony z October 27 2014 12:08:10:
Kto¶ siê wybiera?
Turysta, noc w WPW siê pokrywa³a z urodzinami Term, ta w Sky siê nie pokrywa ;)
Turysta
Hajlender :) pokrywa siê z ... ma³o atrkcyjn± ofert± cenow± oraz zarwan± noc± 1 listopada - termin "¶rednio" mi pasuje. Tak¿e poznanie pierwszego forumowicza (o tym wspomina³e¶ w innym temacie) musisz od³o¿yæ na inny raz.
A mo¿e do Pragi siê wybierzesz, bêdzie wreszcie okazja zapoznaæ prezesa dolno¶l±skiego odzia³u PTS ;)
Ja ostatnio saunuje niezwykle rzadko, nie wiem kiedy oddwiedzê WPW/Sky, obecnie mi siê nie spieszy.
Highlander
Nie ma czego¶ takiego jak dolno¶l±ski oddzia³ PTS :)
Na razie nie planuje zagranicznych wypadów, jeszcze du¿o w Polsce do odwiedzenia ;)
Turysta
Wiem, ¿e nie ma dlatego pu¶ci³em oko :] W Polsce owszem jest wiele saun ale 90% poza nazw± nic na to nie wskazuje. Powodzenia.
indywidualismus
Hej, turysto!
Doskonale rozumiem, ¿e mo¿na byæ pod urokiem saun niemieckich, tudzie¿ tamtejszej kultury saunowania.
Jednak, je¶li mówisz o niezbyt atrakcyjnej cenie w Sky Tower, to zastanawiam siê , czy nie uczyli¶my siê innej matematyki.
np. Satama kosztuje 25 Euro, czyli obecnie ponad 100 z³ za OSOBÊ. Noc w Sky kosztuje 120 z³ za PARÊ. w dodatku do Satamy jest 300 km. Przy jakim¶ oszczêdnym w miarê aucie, pal±cym 6-7 litrów, to jest ok. 100 z³ w jedn± stronê (pominê to, ¿e mój pali 2x wiêcej :-)
Doprawdy nie wiem, dlaczego tamta oferta mia³aby byæ korzystna. Mo¿e dlatego, ¿e daleko, w koñcu jeste¶ Turyst± :-)
Trojan
Indywidualismus musze pobronic Turyste : )cenowo oczywiscie oferty w Polsce sa tañsze ale to jest tak samo jak z szynka za 15 z³
(tez da sie zje¶æ ) a hiszpañska dojrzewaj±c± za 98 z³ - mozna j± sie delektowac :) za dobre uslugi trzeba p³aciæ ale warto raz na jaki¶ czas wydaæ te pieni±dze bo poziom obiektów i kultura saunowanai nieporównywalna .

Zbierajcie kase i wybierzcie sie znami na nastêpny wypad do Niemiec sami siê przekonacie :)
wroclove

Quote

Trojan napisa³(a):

Indywidualismus musze pobronic Turyste : )cenowo oczywiscie oferty w Polsce sa tañsze ale to jest tak samo jak z szynka za 15 z³
(tez da sie zje¶æ ) a hiszpañska dojrzewaj±c± za 98 z³ - mozna j± sie delektowac :) za dobre uslugi trzeba p³aciæ ale warto raz na jaki¶ czas wydaæ te pieni±dze bo poziom obiektów i kultura saunowanai nieporównywalna .

Zbierajcie kase i wybierzcie sie znami na nastêpny wypad do Niemiec sami siê przekonacie :)

Dobra to ja ju¿ zbieram kasê, kupujê szynkê tylko za 15 z³ i sobie uzbieram;)
indywidualismus
Mnie jako¶ nasza za 15 wystarcza, chyba nie jestem wybredny.
A teraz pozwólcie, ¿e wrócê do tematu w±tku, mianowicie Upiornej Nocy Saunowej.
Akurat tego, co ch³opaki pokazali Satama (a nawet Szatana:-) by siê nie powstydzi³a!
Mroczna muzyka by³a oczywista (nawet Behemoth by³), zombi zrobione z manekinów po¿yczonych po s±siedzku te¿ nie dziwi³y, choæ zrobione z jajem, ale seanse saunowe z migotaniem ¶wiate³, ze ¶wieczkami, ze ¶wiat³ami UV, krêconymi d³oñmi rêcznikami, trzeci i czwarty wykonane prze zombie, które wylaz³o spod ³awek (!), to by³o naprawdê mistrzostwo ¶wiata!! Niech ¿a³uj± ci, co nie byli. Zapowiadali siê nawet na forum a nikogo z "naszych" nie widzia³em. Chyba, ¿e mnie ko¶ciotrupy zamroczy³y...
Highlander
No ja by³em :) Ale nie znam nikogo st±d ;)
indywidualismus
I nie widzia³e¶ takiego dziwnego faceta z piórami, tym razem zwi±zanymi w kitkê??
Z brod±?? Conchita Wurst??
Highlander
Nie zwróci³em uwagi :( Raczej nie przygl±dam siê w saunie wspó³saunuj±cym :(
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc