Zakoñczenie sezonu grillowego 2014

Last updated on 8 years ago

Poll: Bêdziesz na zakoñczeniu sezonu ?

    Tak0 %
    Nie0 %
    Jeszcze nie wiem100 %
kenny
Wtedy te¿ bêd± t³umy - dwa auta jad± do Satama :P
wroclaw80
Hej. moze organizator na 11.10 przeniesie grilla?
wroclove
Panie i panowie grilla jutro niet:(. Taki t³um by³ chêtnych ¿e ho ho;).
arabeska
Kochani, z uwagi na fakt i¿ temat siê przypadkowo aczkolwiek skutecznie ukry³ w t³umie tematów tylko dla aktywnych i tylko dla zalogowanych w zwi±zku z czym niewielu go widzieæ okazje mia³o i niewielu te¿ sw± chêæ przybycia wyraziæ zechcia³o, grill pozostaje chwilowo zawieszony z uwagi na to, i¿ dzia³ka mog³aby nie pomie¶ciæ tak du¿ej liczby osób 0sad czy siê odbêdzie wiadomo jutro bêdzie :)
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
Trojan
OOOOOOO, Kenny zamierza ¶wietowaæ ca³e 2 dni :):)
kenny
Do 4 / 5 pa¼dziernika ju¿ bli¿ej ni¿ dalej!
Czy s± ju¿ jakie¶ konkretne ustalenia?
wroclove
Wprawdzie pogoda za oknem nie nastraja optymistycznie :(, to chcia³bym zaproponowaæ coroczne zakoñczenie sezonu grillowego. Patrz±c na terminy wyjazdów czesko-niemieckich to jedyny sensowny termin to 4 pa¼dziernik. Ponoæ za kilka dni ma wróciæ z³ota polska jesieñ:), wiêc co pañstwo na to??? Jedna z forumowych naturystek ju¿ zapowiedzia³a ¿e jak musi to bêdzie ;).
Turysta
U mnie sensowy termin najwcze¶niej przypada 18 pa¿dziernika :D
Admin
Czyli jak w temacie.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot edit the poll in this discussion thread.
You cannot vote on the poll in this discussion thread.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc